Szeptyński, Rafał. 2019. „Geneza słowiańskiego Sufiksu Comparatiwu *-ěj-ьš- (pol. -Ejsz-)”. Polonica 38 (1):167-74. https://doi.org/10.17651/POLON.38.15.