Zabielska, Magdalena, i Magda Żelazowska-Sobczyk. 2021. „Obraz Pacjenta W Opisach Przypadku Z Psychologii / Psychiatrii Na Tle opisów Z Dziedzin Kliniczno-Diagnostycznych. Studium Kontrastywne Wybranych elementów Narracyjnych”. Polonica 41 (1). https://doi.org/10.17651/POLON.41.5.