Masłej, Dorota. 2020. „Wykorzystanie Biblii W tekście Apokryficznym I Kaznodziejskim Na przykładzie Staropolskich tłumaczeń Perykopy O Uzdrowieniu Syna Dworzanina”. Polonica 40 (1). https://doi.org/10.17651/POLON.40.6.