Mitrenga, Barbara. 2020. „Terminologia związana Z ekspresywnością języka I Leksyką Ekspresywną W ujęciu Historycznym. Prolegomena”. Polonica 40 (1). https://doi.org/10.17651/POLON.40.7.