Nowak, Krzysztof, i Łukasz Halida. 2020. „I Warsztaty EFontes. Reprezentatywność: Gatunki I Funkcje”. Polonica 40 (1). https://doi.org/10.17651/POLON.40.10.