Grzegorczykowa, R. 1983. „Miejsce Derywacji Przymiotnikowej W Semantycznym Opisie języka”. Polonica 8 (grudzień):49-55. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/160.