Puzynina, J. 1983. „O Polskich Czasownikach zmuszać, Zmusić I Predykatach Wobec Nich Bliskoznacznych”. Polonica 8 (grudzień):123-46. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/161.