Sowa, F. 1983. „Uwagi O składni Czasopism Polonijnych W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej”. Polonica 8 (grudzień):207-13. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/162.