Basara, A., i B. Falińska. 1983. „Z Prac Nad Ogólnosłowiańskim Atlasem językowym (Konferencja W Moskwie 18—29 V 1981)”. Polonica 8 (grudzień):255-59. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/163.