Kupiszewski, M. 1983. „J. Basara, Z Zagadnień słownictwa Gwarowego. Terminologia obróbki Drewna W Dialektach Polskich”. Polonica 8 (grudzień):281-82. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/164.