Wróbel, H. 1983. „Charakterystyka składniowa Konstrukcji Wielowypowiedzeniowyoh Z listów Polonii amerykańskiej”. Polonica 8 (grudzień):183-96. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/167.