Kowalska, A. 1983. „Stan I Perspektywy Prac Nad Atlasem Gwar Mazowieckich”. Polonica 8 (grudzień):237-50. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/168.