Bobrowski, I. 1983. „Cechy Subkategoryzacji czasowników występujących W Zdaniach Z Się”. Polonica 8 (grudzień):147-70. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/172.