Dukiewicz, L. 1983. „Posiedzenie Międzynarodowej Komisji Fonetyki I Fonologii Języków Słowiańskich Przy Międzynarodowym Komitecie Slawistycznym (Mogilany 16—18 X 1981)”. Polonica 8 (grudzień):259-60. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/174.