Dukiewicz, L. 1983. „Stosunki intensywnościowo-Iloczasowe między Elementami Fraz oznajmujących I Pytajnych O różnej Lokalizacji Szczytu Fonicznego”. Polonica 8 (grudzień):37-48. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/176.