Wolińska, O. 1983. „Syntaktyczne Struktury Perswazyjne W Listach (na Materiale listów Polonijnych)”. Polonica 8 (grudzień):197-204. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/178.