Kawka, M. 1983. „Semantyczno-Syntaktyczny słownik słowiańskich czasowników Odimiennych”. Polonica 8 (grudzień):274-80. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/180.