Szpakowicz, S., i M. Świdziński. 1982. „Zarys Klasyfikacji schematów Zdaniowych We współczesnej Polszczyźnie Pisanej”. Polonica 7 (grudzień):5-35. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/195.