Basara, A., i B. Falińska. 1982. „Sprawozdanie Z Konferencji Ogólnosłowiańskiego Atlasu językowego (Binz 20—23 X 1980”. Polonica 7 (grudzień):265-69. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/211.