Bobrowski, I. 1982. „Zasady Subkategoryzowania czasowników Przechodnich występujących W Zdaniach Bez dopełnień bliższych”. Polonica 7 (grudzień):97-105. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/216.