Grzegorczykowa, R. 1978. „O Generycznym użyciu Nazw”. Polonica 4 (grudzień):73-76. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/285.