Winkowski, Jan. 2019. „Przed I Aż Do. Badanie Eksperymentalne dwóch przyimków Czasowych”. Polonica 39 (1):5-27. https://doi.org/10.17651/POLON.39.1.