Basara, A., i B. Falińska. 1978. „Z Prac Nad Ogólnoslowiańskim Atlasem Językowym. Konferencja Lublana-Portoroż 2—10 VI 1977”. Polonica 4 (grudzień):219-25. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/296.