Raszewska-Żurek, Beata. 2019. „Metaforyzacja wartości W Dawnej Polszczyźnie – konwencjonalność ujęć Na przykładzie Metafory POJĘCIE TO UBRANIE”. Polonica 39 (1), 29-43. https://doi.org/10.17651/POLON.39.2.