Szymczak, M. 1976. „Nazwy województw I Ich mieszkańców (na Podstawie podziału Administracyjnego Wprowadzonego W Polsce W Dniu 1 VI 1975 r.)”. Polonica 2 (grudzień):239-46. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/330.