Filar, Dorota. 2019. „Agnieszka Gicala, Przekładanie Obrazu świata. Językowy Obraz świata W Teorii I Praktyce przekładu Artystycznego, TAiWPN Universitas, Kraków 2018, Ss. 225”. Polonica 39 (1), 243-46. https://doi.org/10.17651/POLON.39.13.