Malec, M. 1975. „Staropolskie Nazwy Osobowe Z Negacją Nie Oraz Z Przyimkami b(i)ez, Brzez, Przez”. Polonica 1 (grudzień):259-307. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/365.