Urban, M. 2001. „Czy wyróżniać Homonimiczne Sufiskalne Formanty Przymiotnikowe?”. Polonica 21 (grudzień):259-68. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/378.