Grochowski, M. 2001. „Andrzej Bogusławski — Uczony I Nauczyciel (w siedemdziesiątą Rocznicę Urodzin)”. Polonica 21 (grudzień):5-10. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/390.