Węgrzynek, K. 2000. „Własności Syntaktyczne leksemów Przymiotnikowych”. Polonica 20 (grudzień):161-70. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/395.