Komorowska, E. 2000. „Miłość W Interpretacji Pragmalingwistycznej”. Polonica 20 (grudzień):299-312. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/402.