Wojdak, P. 2000. „Z Pogranicza odmienności I nieodmienności. Pojęcie Niezmorfologizowanej Kategorii Fleksyjnej I Leksemu Synkretycznego”. Polonica 20 (grudzień):233-52. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/411.