Witkoś, J. 2000. „Program Minimalistyczny: Podstawowe założenia I przykłady Derywacji Zdań W języku”. Polonica 20 (grudzień):5-22. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/414.