Czamara, A. 1997. „Wartościujący Akt Illokucyjny”. Polonica 18 (grudzień):169-74. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/445.