Weyssenhoff-Brożkowa, K. 1997. „Frazeologia Staropolska W Szacie łacińskiej”. Polonica 18 (grudzień):175-82. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/455.