Bielińska, Monika. 2019. „Status I Istota Leksykografii. Stanowiska I Kontrowersje”. Polonica 39 (1), 111-48. https://doi.org/10.17651/POLON.39.6.