Morawski, W. 1989. „Problematyka Adaptacji Paradygmatycznej zapożyczonych wyrazów Angielskich W języku Polskich emigrantów W Stanach Zjednoczonych I W Kanadzie”. Polonica 14 (grudzień):157-66. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/538.