Bobrowski, I. 1986. „R. Tokarski, Struktura Pola Znaczeniowego (studium językoznawcze)”. Polonica 12 (grudzień):245-50. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/567.