Przepiórkowski, Adam. 2019. „Status Gramatyczny Predykatywnych SZKODA , WSTYD , ŻAL Raz Jeszcze”. Polonica 39 (1), 85-110. https://doi.org/10.17651/POLON.39.5.