Wróbel, H. 1986. „O Strukturze Formalnej Polskich Zdań I Jej Interpretacji Gramatycznej”. Polonica 12 (grudzień):75-84. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/570.