Bańko, M. 1986. „Примeна на принципите на новата полска лескриптивна граматика во изучуването на македонскиот язик”. Polonica 12 (grudzień):264-69. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/573.