Mazur, J. 1986. „Funkcje Strony Biernej W tekście mówionym I Pisanym (na przykładzie języka Polskiego I Rosyjskiego)”. Polonica 12 (grudzień):229-43. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/581.