Pilch, Krystian. 2019. „Wyrażenia przysłówkowe określające Relacje Przestrzenne W Gwarze Spiskiej (na Podstawie Danych Z Korpusu Spiskiego)”. Polonica 39 (1), 193-203. https://doi.org/10.17651/POLON.39.10.