Jarosz, Beata. 2021. „Socjolekt Jako Przedmiot badań. Studium Przypadku [Recenzja książki Tomasza Łukasza Nowaka, «Język Ukrycia. Zapisany Socjolekt gejów», Kraków: Universitas, 2020, 273 s.]”. Polonica 41 (1). https://doi.org/10.17651/POLON.41.9.