Bodziony, Zuzanna. 2021. „Kontrastywne ujęcie Stopnia Internacjonalizacji Inwentarzy podręczników Do Nauczania języków Polskiego I węgierskiego Jako Obcych”. Polonica 41 (1). https://doi.org/10.17651/POLON.41.1.