Kraśnicka, Izabela. 2021. „Gdzie Jest Metafora? Sposoby Reprezentowania gestów Metaforycznych W Dialogu”. Polonica 41 (1). https://doi.org/10.17651/POLON.41.2.