Bronikowska, Renata. 2021. „Niedokończona «werbizacja» – rozwój Predykatywnych Konstrukcji Z Przymiotnikiem W Rodzaju żeńskim W XVII I XVIII W. W świetle Danych Korpusowych”. Polonica 41 (1). https://doi.org/10.17651/POLON.41.7.