Saniewska, Diana. 2022. „Arka Noego – O różnorodności Semantyczno-Strukturalnej Nazw zakładów Leczniczych Dla zwierząt (na Materiale Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej)”. Polonica 42 (1). https://doi.org/10.17651/POLON.42.3.