Wrześniewska-Pietrzak, Marta, i Karolina Ruta-Korytowska. 2022. „Nazwy I Logotypy Stowarzyszeń I Innych Organizacji działających Na Rzecz g/Głuchych”. Polonica 42 (1). https://doi.org/10.17651/POLON.42.4.