Maciąg-Fiedler, Agnieszka. 2022. „<em>Comata Est Signum Naturale pestilentiae</Em>. O Komecie W średniowiecznych łacińskich Tekstach Polskich autorów”. Polonica 42 (1). https://doi.org/10.17651/POLON.42.5.